NganKe - Money Dashboard services for all -
cùng với rất nhiều tính năng hấp dẫn khác đang chờ đợi bạn...

CÔNG THỨC THÀNH CÔNG TÀI CHÍNH:


1Chi tiêu hợp lý
2Đúng thời điểm
3Mỗi khoản chi ra là đầu vào của một mục tiêu dài hạn